Facebook Twitter
bestdebtcare.com

Kiểm Soát Các Khoản Nợ Của Bạn Ngay Bây Giờ

Đăng trên Bước Dều 5, 2024 bởi Val Johnson

Bạn có các khoản nợ mà bạn tưởng tượng bây giờ đang tránh xa khả năng giải quyết chúng. Tình trạng nợ xấu như vậy là phổ biến vì chủ nghĩa tiêu dùng ngày nay đã dẫn đến chi tiêu không được kiểm soát. Nhưng cùng với vấn đề cũng đến câu trả lời. Và phương thuốc là quản lý nợ xấu. Quản lý nợ xấu bao gồm nhiều cách khác nhau để quản lý nợ để gánh nặng nợ của bạn bị giảm đáng kể.

Bạn có thể quản lý nợ xấu bằng cách kiểm soát thói quen chi tiêu của bạn. Bạn hiểu rằng đó là do sử dụng quá nhiều thẻ ngân hàng mà bạn đã nhận được các khoản nợ vì bạn không thể đối phó với việc tăng lãi và hình phạt đối với các khoản thanh toán trễ hoặc mặc định thanh toán. Một phương pháp để quản lý nợ sẽ là giảm số lượng thẻ ngân hàng. Tốt nhất là sử dụng thẻ ghi nợ thay vào đó vì thẻ này sẽ không cho phép bạn chi tiêu nhiều hơn so với số tiền bạn có trong tài khoản của mình. Tạo một ngân sách và ở lại với nó để kiểm soát thói quen chi tiêu. Điều này ngụ ý bạn sẽ không phát sinh các khoản nợ nữa.

Một giải pháp khác cho quản lý nợ xấu là bạn có thể thuê công ty quản lý nợ và có doanh nghiệp để đàm phán cùng với tín dụng của bạn để giảm lãi. Các công ty chuyên gia này có thể thương lượng một mức giá thấp hơn dễ dàng khi người cho vay chọn lợi nhuận của các khoản vay. Lãi suất thấp hơn có nghĩa là có thể trả các khoản nợ với tiền tệ giảm giá phải chăng hàng tháng. Có thể xác định vị trí các công ty hoặc cơ quan quản lý nợ trên internet và dịch vụ của họ có thể được tìm thấy với một khoản phí. Các công ty quản lý nợ này cung cấp một loạt các giải pháp và lời khuyên khác. Nếu bạn cảm thấy khoản nợ của mình tiếp tục không thể quản lý được vì chúng quá lớn để chăm sóc, thì bạn chắc chắn có thể quyết định một giải pháp bắn chắc chắn về vấn đề này.

Bạn có thể vay khoản vay giảm nợ. Bằng cách vay giảm nợ, có thể trả lại tất cả các khoản nợ cùng một lúc và bạn loại bỏ các khoản nợ cũ. Tuy nhiên, các khoản nợ vẫn ở đó bằng khoản vay hợp nhất nợ của bạn theo đó bạn vay một số lượng gần như cộng lại vào các khoản nợ. Lợi ích của việc giảm hợp nhất nợ là bạn sẽ không trả lãi cao hơn cho các khoản nợ và thay vào đó trả lãi thấp hơn cho khoản vay hợp nhất nợ của bạn. Thời gian trả nợ lớn hơn là một lợi thế khác vì số tiền cho vay có thể được trải đều nhiều lần khi phù hợp với bạn để phí bảo hiểm hàng tháng đối với các khoản trả góp bị giảm.

Hãy chắc chắn rằng bạn áp dụng các kỹ thuật quản lý nợ xấu với tất cả các nỗ lực được đặt vào đó. Chắc chắn theo cách này, có thể loại bỏ dần vấn đề rắc rối tài chính của bạn và dẫn dắt một cuộc sống thoải mái không có nợ.