Facebook Twitter
bestdebtcare.com

Hãy Vượt Qua Tín Dụng Của Bạn!

Đăng trên Tháng Một 11, 2023 bởi Val Johnson

Tín dụng phát sinh một khi bạn chi tiêu mà không trả tiền. Và nó thực sự được thực hiện như thế nào? Vâng, bạn nói đúng, đó là thông qua thẻ ngân hàng. Ở đây, chúng tôi sẽ thảo luận về cách chúng tôi kiểm soát thẻ tín dụng nhỏ đó sẽ khiến chúng tôi hài lòng với dịch vụ của nó và sẽ dẫn chúng tôi phá sản nếu vượt khỏi tầm kiểm soát. Quản lý nợ thẻ tín dụng có thể gợi ý cho chúng tôi cách tốt nhất để tái hợp kiểm soát đó và tiếp tục duy trì nó.

Mẹo xử lý thẻ tín dụng mà bạn có thể làm theo để quản lý nợ thẻ tín dụng hiệu quả:

 • Sử dụng thẻ ngân hàng của bạn một cách khôn ngoan; Điều này có thể giúp bạn tạo ra một điểm tín dụng tốt.
 • Xem xét nợ thẻ tín dụng có thể giúp bạn thanh toán kịp thời đồng thời tìm lỗi (nếu có) trong hóa đơn.
 • Nhận tệp tín dụng của bạn và phân tích nó. Liên hệ với các cơ quan lịch sử tín dụng khi có bất kỳ sai lầm nào trong báo cáo liên quan đến thẻ tính phí hoặc bất kỳ khoản nợ nào.
 • Nếu bạn đã có số dư trên thẻ ngân hàng của riêng mình, đừng tạo đơn đăng ký hơn.
 • Nhận số dư được sử dụng trong thẻ có lãi suất thấp hơn, nếu bạn đang sử dụng một số thẻ tính phí.
 • Nếu bạn trễ thanh toán cho một số chủ nợ khác, công ty thẻ tính phí của bạn có thể tăng
 • lãi suất. Vì vậy, hãy luôn trả các hóa đơn của bạn kịp thời cho tất cả các khoản nợ của bạn.

 • Thẻ đặc biệt như ví dụ Thẻ Gas và Thẻ xăng, Thẻ lưu trữ bộ phận hoặc Thẻ phần thưởng mang tỷ lệ cao hơn so với thẻ thông thường, vì vậy hãy tránh chúng
 • Nếu các khoản nợ tín dụng của bạn đang nhận được, liên hệ với các cơ quan quản lý nợ thẻ tín dụng để được giúp đỡ.
 • Cùng với các biện pháp được chỉ định ở trên, có thể nhận trợ giúp của các công ty quản lý nợ thẻ tín dụng. Tìm kiếm giữa nhiều công ty quản lý nợ thẻ tín dụng có sẵn trực tuyến cùng với các dịch vụ họ cung cấp. Các dịch vụ này bao gồm tư vấn tín dụng, giáo dục thẻ tính phí và dịch vụ hợp nhất nợ thẻ tín dụng cá nhân. Theo Thẻ tín dụng Dịch vụ giảm nợ hợp nhất nợ, bạn tạo một khoản trả nợ hàng tháng cho các cơ quan này cho tất cả các khoản nợ thẻ tín dụng của bạn. Hơn nữa, cơ quan này trả cho các chủ nợ từ số tiền đó với số tiền đàm phán. Có để bạn có thể nhận được dịch vụ này, cuối cùng bạn sẽ bị tính phí với một tỷ lệ phần trăm cụ thể của tổng số khoản thanh toán nợ cho thẻ ngân hàng.

  Bạn có thể đăng ký cho một cơ quan quản lý nợ thẻ tín dụng trong vòng 15 đến 20 phút. Sau khi đăng ký, các chuyên gia tư vấn từ các cơ quan này sẽ liên hệ với bạn với Kế hoạch quản lý nợ dịch vụ và thẻ tín dụng trong khi thảo luận về chi tiêu thẻ tính phí của bạn với bạn. Các dịch vụ của các cơ quan sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các khoản nợ của bạn được kiểm soát hoặc bạn đã quyết định bạn rút một cách tự nguyện ra khỏi dịch vụ này. Quản lý nợ thẻ tín dụng bên cạnh việc xóa bỏ tình hình tài chính của bạn cũng có thể xóa bỏ căng thẳng của bạn vì thẻ ngân hàng.