Facebook Twitter
bestdebtcare.com

Tránh Các Vụ Lừa đảo Loại Bỏ Nợ?

Đăng trên Tháng Một 11, 2022 bởi Val Johnson

Có được rất nhiều nợ là gánh nặng. Do thanh toán hàng tháng cao, rất nhiều nam và nữ không thể thanh toán tối thiểu. Việc không thanh toán thẻ tín dụng kết thúc bằng phí trễ và thanh toán lãi cao.

Mặc dù bỏ qua thanh toán thẻ tín dụng có thể hấp dẫn, nhưng điều này không loại bỏ vấn đề. Trong thực tế, điều này làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Nhận quyền kiểm soát số dư thẻ tín dụng cao

Loại bỏ nợ là giải pháp duy nhất để giành quyền kiểm soát thẻ tín dụng số dư cao của bạn. Những người có tài khoản thẻ tín dụng thấp thường có thể chăm sóc thanh toán hàng tháng. Hơn nữa, những cá nhân này có thể trả nhiều hơn mức tối thiểu hàng tháng. Do đó, họ có cơ hội giảm, và cuối cùng loại bỏ nợ.

Tất nhiên, khi bạn hầu như không trả số dư tối thiểu, thông thường là phí tài chính, số dư thẻ tín dụng của bạn có thể giảm vài đô la mỗi tháng. Đôi khi, sự cân bằng của bạn có thể tăng lên. Điều này xảy ra bất cứ khi nào phí quỹ của bạn nhiều hơn mức tối thiểu hàng tháng.

Coi chừng các vụ lừa đảo loại bỏ nợ

Nhiều doanh nghiệp thúc đẩy các giải pháp loại bỏ nợ. Có thể bạn đã thấy các chương trình tài trợ quảng cáo tiền mặt miễn phí để thanh toán hóa đơn. Khi những quảng cáo này có vẻ hấp dẫn, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc nhận một khoản trợ cấp để bắt đầu kinh doanh đòi hỏi sự kiên nhẫn và năng lượng. Với điều này đã nói, nhận được một khoản trợ cấp hoặc tiền mặt miễn phí để thanh toán hóa đơn là vô vọng.

Một vụ lừa đảo loại bỏ nợ thường xuyên khác liên quan đến việc các công ty tuyên bố họ có thể loại bỏ nợ của bạn một cách hợp pháp. Theo các tổ chức này, các công ty thẻ tín dụng, công ty thế chấp và ngân hàng tính lãi và các hình phạt khác bất hợp pháp. Do đó, bạn đã từ bỏ nghĩa vụ của mình để trả nợ bằng cách tìm kiếm các lỗ hổng.