Facebook Twitter
bestdebtcare.com

Một Công Ty Quản Lý Nợ Có Thể Giải Quyết Tất Cả Các Vấn đề Tài Chính Của Bạn

Đăng trên Thang Chín 6, 2022 bởi Val Johnson

Một công ty quản lý nợ giúp một cá nhân hoặc doanh nghiệp nợ nợ để có được nợ. Điều này sẽ không có nghĩa là doanh nghiệp cung cấp khoản vay để giải quyết các khoản nợ. Thay vào đó, nó đàm phán với các chủ nợ và hợp nhất tất cả các khoản vay ngay vào một số tiền thoải mái duy nhất có thể được trả trong các đợt đơn.

Quản lý nợ phù hợp nhất cho các doanh nghiệp nhỏ hơn đang trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, bạn cũng có thể hưởng lợi bằng cách quyết định dịch vụ này. Những tiếng chuông cảnh báo sẽ tắt một khi bạn thấy rằng hơn 40 % thu nhập sau thuế của một người đã được chuyển vào các khoản nợ trả nợ. Đó là một dấu hiệu cho thấy các khoản nợ của một người trở nên không thể quản lý được.

Các công ty quản lý nợ được bố trí bởi các cố vấn chuyên nghiệp, những người sẽ có một cái nhìn tốt, chăm chỉ về thu nhập và chi phí của bạn và tư vấn những gì phải làm. Họ cũng sẽ đàm phán cùng với các chủ nợ của bạn và nỗ lực sắp xếp mức độ lãi khoan dung hoặc có lẽ là thời gian trả nợ dài hơn.

Điều quan trọng nhất là họ có thể giữ cẩn thận các tác nhân thu thập khỏi lưng của bạn. Điều này, một mình, thực sự là một trợ giúp lớn cho bạn sẽ không tìm thấy gì khó chịu hơn việc đối phó với một tác nhân phân loại. Hơn nữa, các công ty này có thể tư vấn cho bạn về cách tốt nhất để quản lý tiền mặt của bạn, cách chính xác để ngân sách và hầu hết tất cả, chính xác là để kiểm soát chi tiêu của bạn.

Bạn sẽ thấy có một số công ty quản lý nợ. Một số là các đơn vị tạo ra lợi nhuận chuyên nghiệp, tính phí khổng lồ và cung cấp các dịch vụ tuyệt vời. Chắc chắn có những người khác với một triển vọng xã hội hơn nhiều. Chúng là những người có thể được gọi là các tổ chức phi lợi nhuận. Các công ty này sẽ đàm phán cùng với các chủ nợ của bạn, tập luyện một kế hoạch trả nợ của CUSHTY và cho phép bạn tiến tới một cuộc sống không có nợ với sự nhiệt thành truyền giáo và, thực tế không phải trả phí.

Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy gì để giới thiệu cái này ở cái kia. Trước khi sử dụng các dịch vụ của một công ty, có vẻ hợp lý để hoàn thành bài tập về nhà của bạn. Tìm hiểu làm thế nào các doanh nghiệp đứng với văn phòng Cục Kinh doanh cao hơn trong cộng đồng của bạn. Làm một số nghiên cứu về những gì doanh nghiệp trả tiền cho các chủ nợ. Nếu các khoản thanh toán được tạo thường xuyên (hàng tuần) thì điều này có nghĩa là bạn có được mức lãi thấp hơn không có phí trễ. Một công ty sẽ không dành thường xuyên để đánh vần rắc rối cho cá nhân bạn.

Điều quan trọng là bạn biết nếu doanh nghiệp có quỹ dự trữ. Điều cuối cùng bạn muốn thực sự là một công ty không hoạt động sau khi bạn đã trả tiền.