فیس بوک توییتر
bestdebtcare.com

روش مؤثر برای کاهش بار بدهی

ارسال شده در سپتامبر 9, 2023 توسط Val Johnson

از آنجا که امروزه تعداد بیشتری از افراد تحت بدهی قرار دارند ، مشاوره مدیریت بدهی شما در مسائل مالی خود مرحله مرکزی به دست آورده است. یک مشاوره بسیار مؤثر در مورد مدیریت بدهی ، نقش اساسی را در نظر دارد که بدهی خود را که از بدهی های خود را در آینده درآورد ، در نظر داشته باشید. همچنین مشاوره مدیریت بدهی در کاهش تعهدات بدهی امروز کمک زیادی می کند.

اگرچه یک فرد سوار بدهی ممکن است مشاوره مدیریت بدهی را از برخی از دوستان یا افراد تجربه محلی خود انجام دهد ، اما هنوز هم هنگام برنامه ریزی برای مشاوره تخصصی ، تعداد زیادی از شرکت ها برای مشاوره طراحی شده اند. این شرکت های مشاوره مدیریت بدهی مشاوره حرفه ای خود را با هزینه ارائه می دهند. شما باید با استفاده از آنها ثبت نام کنید. چنین شرکت هایی به سادگی می توانند در اینترنت واقع شوند.

شرکت های مشاوره مدیریت بدهی ایده هایی را برای مدیریت بدهی به شما می دهند. آنها می توانند توصیه کنند که شما باید استفاده از کارت های اعتباری را محدود کنید. کارتهای بانکی به عنوان مقصر اصلی برای تحمل بدهی ها ذکر می شوند. اگر می توانید میزان کارتهای اعتباری مورد استفاده را کاهش دهید ، می توانید هزینه ها را کاهش دهید. کارت های بانکی با استفاده از آنها علاقه زیادی دارند و هنگامی که پرداخت ها به موقع تولید نمی شوند ، دارندگان کارت شارژ مجازات می شوند. این مشاغل به شما خواهند گفت که به جای آن از کارت های بدهی استفاده کنید که عادت هزینه را با دقت حفظ می کند زیرا نمی توانید در مقایسه با مبلغی که در حساب دارید هزینه بیشتری را هزینه کنید. سایر توصیه ها شامل ایجاد بودجه و چسبیدن به آن و صرفه جویی در درصد مشخصی از درآمد فرد است. چنین توصیه های بسیار بیشتری وجود دارد که در مدیریت بدهی ها کمک می کنند.

اما مهمترین نقشی که این شرکت های مشاوره مدیریت بدهی بازی می کنند صحبت کردن با طلبکاران شما در جای شما است. آنها قادر به مذاکره با طلبکاران در مورد آنچه ممکن است بدهی های بازپرداخت به راحتی باشد. از آنجا که طلبکاران تمایل دارند بیشتر در مورد بازگرداندن مبالغ وام فکر کنند ، در صورت قرار دادن این پیشنهاد قبل از آنها ، حتی آماده کاهش بهره هستند.

یکی از وسیله مؤثر در مدیریت بدهی ، گرفتن وام کاهش بدهی است. شرکت های مشاوره مدیریت بدهی احتمالاً هنگام برنامه ریزی برای گرفتن وام ادغام پیشنهاد می کنند زیرا وام در مقایسه با بهره بالاتر که به بدهی ها پرداخت می شود ، با بهره کمتری بهره می برد. می توان وام کاهش ادغام بدهی را از این مشاغل گرفت و آنها را برای پرداخت بدهی ها دریافت کرد. سپس تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که وام ادغام را در مقدار بیشتری اقساط بازپرداخت کنید. بنابراین وام کاهش بدهی صرفاً مراقبت از بدهی ها را نمی گیرد ، اما وام نیز ممکن است به راحتی پاک شود زیرا درآمد پولی ماهانه به سمت اقساط کاهش می یابد.

هرچه که برای مدیریت بدهی ها انجام دهید ، با آن بمانید ، زیرا تلاش های نیمی از قلب می تواند باعث بدتر شدن موقعیت بدهی شما شود. ضمن انتخاب شرکت مدیریت بدهی خود ، مطمئن شوید که این تجربه در مشاوره عصبی-علمی در مورد امور بدهی است.